در این جلسه مهندس خضری فرماندار اشنویه اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را بیان و ضمن تاکید بر حضور پرشور مردم در انتخابات صداقت و امانتداری از آرای مردم را از ضرورت‌ها دانست و آن را مورد تاکید قرار داد و گفت این مهم را نمایندگان فرمانداری باید مد نظر قرار دهند
در ادامه آقای پیران کارشناس مسئول انتخابات بصورت عملی نمایندگان فرمانداری را توجیه و شرح وظایف آنان را تشریح کرد