روابط عمومی فرمانداری اشنویه:
مراسم آغازین هفته سلامت در مدرسه سعید امینی اشنویه برگزار شد
در این مراسم مهندس خضری فرماندار اشنویه با تبریک هفته سلامت به اقدامات شایسته دولت تدبیر و امید به عرصه سلامت اشاره وگفت تحول سلامت برنامه پرافتخار دولت در چند سال گذشته بوده که در قالب آن برای سلامت و شادابی جامعه اقدامات گسترده‌ای انجام شده است
وی افزود در اشنویه طرحهای خوبی در عرصه سلامت اجرا شده که بیمارستان در حال احداث کلینیک تخصصی درمانگاه نالوس و دهها طرح دیگر را شامل میشود.
در این مراسم دکتر افشنگ مدیرشبکه بهداشت و درمان اشنویه و خانم جهانگیری مدیر آموزش و پرورش اشنویه هم مطالب مبسوطی در خصوص سلامت جامعه بیان کردند
در پایان از تعدادی از فعالان عرصه سلامت تجلیل شد.روابط عمومی فرمانداری اشنویه:
مراسم آغازین هفته سلامت در مدرسه سعید امینی اشنویه برگزار شد
در این مراسم مهندس خضری فرماندار اشنویه با تبریک هفته سلامت به اقدامات شایسته دولت تدبیر و امید به عرصه سلامت اشاره وگفت تحول سلامت برنامه پرافتخار دولت در چند سال گذشته بوده که در قالب آن برای سلامت و شادابی جامعه اقدامات گسترده‌ای انجام شده است
وی افزود در اشنویه طرحهای خوبی در عرصه سلامت اجرا شده که بیمارستان در حال احداث کلینیک تخصصی درمانگاه نالوس و دهها طرح دیگر را شامل میشود.
در این مراسم دکتر افشنگ مدیرشبکه بهداشت و درمان اشنویه و خانم جهانگیری مدیر آموزش و پرورش اشنویه هم مطالب مبسوطی در خصوص سلامت جامعه بیان کردند
در پایان از تعدادی از فعالان عرصه سلامت تجلیل شد.