اولین همایش ازدواج موفق و پیشگیری از طلاق درشهرستان اشنویه
ارائه مدلهای بومی وکاربردی ایجادازدواج موفق- چگونگی ایجاد عشق سالم وپررنگ -عادتهای مخرب زندگی زناشوئی-مهارتهای زندگی سالم زناشوئی وآسیبهای نوظهوردنیای درزندگی زناشوئیازجمله سر فصلهای بودندکه توسط اساتید دانشگاه به شرکت کنندگاه ارائه شد
نالوس باس :

دراین همایش با حضور اساتید دانشگاه و جمع کثیری از دانشجویان و جوانان در سالن ارشاد اسلامی اشنویه برگزار شد اسعدخضری فرماندار اشنویه با اشاره به اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام به معیارهای ارزشمند اخلاقی و دینی به روش سبک زندگی اسلامی اشاره کرد و گفت تحکیم و استحکام خانواده ها وتوجه به نشاط و سلامتی دوری از ناهنجاریها و کجرویها عاواملی هستند که برای زندگی و ازدواج موفق مورد توجه قرارگیرد
وی گفت توجه به برنامه ها و کارگاههای مشاوره ای ازدواج با استفاده از ظرفیتهای مادی و معنوی هم راهکار مناسبی است که باید هم دولت و مسئولان و هم سازمان های مردم نهاد احساس مسئولیت کنند و در این رابطه نقش تشکلهای مردمی برای برگزاری چنین همایشی جای تشکر دارد
وی همچنین گفت دولت ساز و کارهای لازم برای ازدواج موفق جوانان را در دستور کار خود قرارداده و کاستیهای گذشته هم باید جبران شود تا طلاق به حداقل برسد
راهکارهای لازم برای ازدواج موفق. بسترهای لازم برای ازدواج. معیارهای درست انتخاب همسرداری. توجه به الگوهای دینی و اسلامی و اخلاقی . دوری از ناهنجاریها و معضلات اجتماعی تحکیم بنیان خانواده ها شیوه های کاهش طلاق از جمله اهداف و مباحث مطروحه در این همایش هستند که توسط اساتید دانشگاه در این همایش بحث و راهکارهای علمی و اموزشی ان ارائه گردید