فرماندار اشنویه:سرشماری یک کار زیربنایی و زیرساختی است وهمه باید درآن شرکت کنند
سرشماری یک کار ملی می باشد و کشور امروز در بخشهای مختلف نیاز به آمار و اطلاعات دقیق و بروز دارد.

اسعد خضری فرماندار شهرستان اشنویه در قبل از خطبه های نماز جمعه مورخ 31/6/95 این شهرستان بااشاره به فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن در خصوص اهمیت آمار و اطلاعات، گفت:

سرشماری یک کار زیربنایی و زیرساختی است و همه مردم باید در این طرح ملی مشارکت کنند و آمار و اطلاعات صحیح و دقیق به ماموران سرشماری ارائه دهند.
وی با اشاره به برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهر و آبان ماه امسال، اظهار کرد: سرشماری یک کار ملی می باشد و کشور امروز در بخشهای مختلف نیاز به آمار و اطلاعات دقیق و بروز دارد.
خضری با تاکید بر آمار و سرشماری، افزود: بدون آمار و اطلاعات نمی توان برنامه ریزی دقیق برای آینده انجام داد و عدالت در توزیع امکانات و منابع در سطح کشور مسلتزم وجود آمار و اطلاعات صحیح و دقیق می باشد.
فرماندار اشنویه تصریح کرد: مرحله اول سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ به صورت اینترنتی از سوم مهر ماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان اشنویه آغاز می شود و تا ۲۴ مهر ماه ادامه دارد و مردم می توانند با مراجعه به وب سایت سرشماری نفوس و مسکن به نشانی www.sarshomari95.ir اطلاعات خانوار و مسکن خود را وارد سامانه کنند.

وی از اجرای مرحله دوم سرشماری از ۲۵ مهرماه به مدت یک ماه خبر داد و تاکید کرد: در این مرحله ماموران سرشماری با مراجعه به منازل، سرشماری را با استفاده از تبلت انجام می دهند.