اشنویه : فرماندار اشنویه بر حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳آبان تاکید کرد.
اسعد خضری در جلسه برنامه ریزی و تشکیل ستاد برگزاری راهپیمایی ۱۳ ابان
گفت 13 آبان روز مقابله با استکبار جهانی است و باید این روز به خوبی معرفی و زنده نگه داشته شود.وی گفت در این روز مردم باید پرشورتر از همیشه به صحنه بیایند و بهترین فرصت است تا ایران بتواند مواضع خود را نسبت به استکبار نشان داده ودر سایه حضور مردم اتحاد و همدلی نمایان و توطئه های شوم استکبار جهانی ناکام خواهد ماند. وی افزود با توجه به حساسیت و شرایط حاکم در کشور باید از ظرفیت تمام دستگاه ها استفاده شود و مسئولان و کارکنان همراه با مردم وحدت و انسجام خود را نشان دهند. در ادامه حاضرین در خصوص هرچه باشکوهتر برگزاری راهپیمایی روز ۱۳ آبان بحث و تبادل نظر کردند.