مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در اشنویه گفت تا امروز ۸۲۶ میلیارد تومان اعتبار اشتغال فراگیر در استان توسط بانکهای عامل پرداخت شده است. نقی زاده در آیین تودیع و معارفه رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اشنویه با اعلام این مطلب افزود پرداختیها شامل ۱۶۳ طرح بوده ودر مجموع ۱۶۰۵ مورد اشتغال ایجاد شده است  وی گفت در بخش اشتغال پایدار روستایی هم تا امروز ۱۳۰۵ طرح پرداخت شده که ۱۷۵ میلیارد تومان در این بخش برای این طرحها پرداخت شده ودر مجموع  برای ۴۰۶۲ نفر هم ایجاد اشتغال شده است. خضری فرماندار اشنویه نیز در این جلسه روند بررسی و پرداخت وامهای اشتغال فراگیر و روستایی در این شهرستان را مثبت ارزیابی کرد. در پایان این جلسه آقای مجنون آموسی بعنوان رییس جدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اشنویه معرفی و از خدمات رییس قبلی قدردانی شد.