این طرحها شامل مرکز خدمات درمانی آغبلاع خانه بهداشت اسلاملو و پایگاه سلامت صبا در اشنویه بودن که با اعتبار بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیدند