دراین جلسه مهندس خضری فرماندار اشنویه با اشاره به نقش فرهنگ بعنوان زیر بنای توسعه جامعه گفت برکات و آثار شورای فرهنگی سبب کاهش معضلات اجتماعی میشود
وی بااشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت شاعر و عارف نامی امین اشنویی در ماههای آتی بر همکاری و هماهنگی ادارات شهرستان جهت هرچه باشکوهتر برگزاری این آیین تاکید کرد.
در این جلسه پیرامون اجرای برنامه های فرهنگی در شهرستان بحث و تبادل نظر شد