فرماندار اشنویه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی : شناخت مشکلات ، کمبودها و کاستی های جامعه و ارائه راهکار و راه حل برای شادابی و سلامت جامعه ضروری است
مهندس خضری از ادارات متولی خواست با همکاری سازمان های مردم نهاد و معتمدین شهرستان در جهت ایجاد فضای شور و نشاط اجتماعی گامهای اساسی بردارند
دراین جلسه ادارات عضو کارگروه اقدامات خود را ارائه دادند