در این جلسه موضوعات مختلف و مشکلات قشر کارگری بحث و تبادل نظر شد
مهندس خضری فرماندار اشنویه در این جلسه بر حل مشکلات کارگران. توجه به معیشت و رفاه انان.پرداخت بموقع مطالبات و حقوق ماهانه مشکلات بیمه ای و... تاکید کرد.