جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی امروز در فرمانداری برگزار شد .
در این جلسه ابتدا هریک از ادارات عضو کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان گزارشی از اقدامات انجام شده در پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی را مطرح کردند
مهندس خضری فرماندار اشنویه در این جلسه ضمن تشکر از همراهی و همکاری سازمان های مردم نهاد و معتمدین در چند سال گذشته در کاستن معضلات اجتماعی بر تداوم همکاری و توجه ادارات به برگزاری برنامه های نشاط آفرین با استفاده از نظرات انجیو ها و فعالین اجتماعی تاکید کرد