بمنظور بررسی وضعیت احداث شبکه فاضلاب اشنویه مهندس اکبری مدیر عامل شرکت آبفای شهری استان با فرماندار اشنویه دیدار و در این رابطه تصمیمات و پیگیریهای لازم اتخاذ شد.