امروز همزمان با سرا سر کشور تجمع بزرگ ضد استکباری ۱۳ آبان با حضور پر شور اقشار مختلف مردم و مسئولان در میدان انقلاب اشنویه برگزار شد
در این مراسم مهندس خضری فرماندار اشنویه با تقدیر از حضور پرشور مردم در این تجمع وتشریح جنایات آمریکا در منطقه بر اتحاد و همبستگی و انسجام اسلامی در مقابل ترفندهای شوم دشمنان تاکید کرد.
قرائت قطعنامه و به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل پایان بخش این مراسم بود